دنیای بزرگ خودروهای کوچک (ماکت) این سایت برای آشنائی هر جه بیشتر شما عزیزان با ماشین های ماکت و خرید آنها است. http://www.apst.ir 2020-09-18T05:09:04+01:00 text/html 2015-05-04T20:34:22+01:00 www.apst.ir A. Sh تعدادی عکس برای دوستداران بنز(230e--220D-- 350SL) http://www.apst.ir/post/60 <div align="center"><img src="http://carmodel.persiangig.com/image/Benz-230e-w123/www.apst.ir-علی شاه محمدی-ماکت بنز-Ali Shahmohammadi-Car Model-Mercedes-Benz-220D-230E-Maket (11).jpg" alt="" height="300" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" width="552"><br><br><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b>بقیه در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2014-12-02T22:36:17+01:00 www.apst.ir A. Sh ساخت ماکت وانت نیسان 1/18 http://www.apst.ir/post/59 <div align="center"><font size="4"><b>سلام دوستای عزیز</b></font><br><br><font size="4"><b> بعد از چند ماه این وانت نیسان رو تقریبا تموم کردم ولی یکم هنوز کار داره</b></font><br><font size="4"><b> </b></font><br><font size="4"><b>کاره دسته - با امکانات کم</b></font><br><br><font size="4"><b> امیدوارم خوشتون بیاد</b></font><br><br><img src="http://carmodel.persiangig.com/image/nissan/www.apst.ir-%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%AA%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D8%A8%DB%8C-Ali%20Shahmohammadi-car%20model-maket-NISSAN%20%20%281%29.jpg" alt="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><font size="4"><b>بقیه در ادامه مطلب </b></font><br></div> text/html 2014-10-22T20:09:11+01:00 www.apst.ir A. Sh تبدیل ماکت پراید معمولی به ماکت پراید هاچ بک http://www.apst.ir/post/58 <div align="center"><img src="http://carmodel.persiangig.com/image/pride-web.jpg" alt="" height="727" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" width="515"></div> text/html 2014-07-05T15:34:06+01:00 www.apst.ir A. Sh تاریخچه ای درباره ماکت خودرو (ماشین های کلکسیونی) http://www.apst.ir/post/56 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">در سال های اخیر ماکت های دقیق و با کیفیت خودروها در کشورمان علاقه مندان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">فراوانی یافته اند.بسیاری افراد به جمع آوری و کلکسیون مدل های خاص روی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">آورده اند و عرضه ماکت های تازه به بازار کشورمان با اختلاف زمانی اندکی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">نسبت به بازار کشورهای غربی صورت می گیرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">از این رو بر آن شدیم از این پس در بخش اختصاصی ماکت و خودروهای مدل، به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">بررسی تخصصی انواع ماکت های جدید و مدل های خاص بپردازیم و از این رو در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">اولین مقاله از این سری، نگاهی مختصر به تاریخچه صنعت ماکت سازی جهان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">خواهیم داشت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> <br> <br> <br> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">توجه به ماکت خودروها از اوایل قرن بیستم آغاز شد. شرکت هایی مانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Norev </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Solido </span><span style="font-size:10.0pt; font-family:Tahoma" lang="AR-SA">که فرانسوی بودند در کنار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Revell </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">از آلمان غربی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>, Matchbox </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Corgi </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">از انگلستان و برخی سازندگان اتحاد جماهیر شوروی نمونه های کوچکی از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">خودروهای روز را در مقیاس هایی که حدودا اندازه کف دست بودند تولید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">می‌کردند. در دهه 70 شرکت ایتالیایی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Bburago </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">با تولید ماکت های 1:24, 1:22 و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> 1:18 </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">دست به تولید ماکت های بزرگ زد. سپس بسیاری از شرکت های آمریکایی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">مانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Franklin Mint </span><span style="font-size:10.0pt; font-family:Tahoma" lang="AR-SA">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Ertl </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">وارد عرصه شدند. در اوایل دهه 90 ماکت سازان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 10.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">حرفه ای تری همانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Minichamps </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">آلمانی و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Kyosho </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">ژاپنی وارد عرصه شدند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. Maisto </span><span style="font-size:10.0pt; font-family:Tahoma" lang="AR-SA">هم وارد رقابت با</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Bburago </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">شد و در اواخر دهه 90 شرکت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Autoart </span><span style="font-size:10.0pt; font-family:Tahoma" lang="AR-SA">به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">عنوان یکی از بزرگترین شرکت ها به میدان قدم گذاشت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> <img src="http://carmodel.persiangig.com/image/Ali/g.jpg" alt="" height="671" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" width="351"></span><br><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><br style="mso-special-character:line-break"> </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt"> <br> </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><font size="4">بقیه در ادامه مطلب</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto"><br><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-language: FA">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> text/html 2014-05-28T21:53:33+01:00 www.apst.ir A. Sh لنرور قدیمی-- تور آفرود ماکت http://www.apst.ir/post/55 <div align="center"><a href="http://carmodel.persiangig.com/image/pic for web apst/www.apst.ir-%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%AA%20%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B1%20%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-Ali%20Shahmohammadi-car%20model-maket%20%20%20%20.jpg" target="_blank" title="برای بزرگنمائی کلیک کنید"><img src="http://carmodel.persiangig.com/image/pic for web apst/www.apst.ir-%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%AA%20%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B1%20%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-Ali%20Shahmohammadi-car%20model-maket%20%20400x300%20%20.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> text/html 2014-04-09T14:05:03+01:00 www.apst.ir A. Sh تعویض رنگ ماکت پژو 504 از سفید به رنگ انگوری فابریک http://www.apst.ir/post/51 <p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b><font color="#0000FF">تعویض رنگ پژو 504</font></b></font></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b><font color="#0000FF"><br></font></b></font></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b><font color="#0000FF"> از رنگ سفید به رنگ انگوری فابریک</font></b></font></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b><font color="#0000FF"><br></font></b></font></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"> <img src="http://carmodel.persiangig.com/image/peugeot%20504/www.apst.ir-%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%AA%20%D9%BE%DA%98%D9%88%20504-Ali%20Shahmohammadi-car%20model-maket%20%20%20%20(7).jpg" alt="" height="355" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" width="474"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font size="4"><b>بقیه عکسها در ادامه مطلب</b></font><br></p> <p align="center">&nbsp;</p> text/html 2014-03-04T15:34:31+01:00 www.apst.ir A. Sh ساخت کفی تریلر http://www.apst.ir/post/50 <div align="center"><font size="5">ساخت کفی تریلر با شاسی مجزا<br><br><br><br><b>لطفا قبل از تماس مطالب زیر را مطالعه بفرمائید.</b><br><br><br><br><font color="#CC0000">قابل ذکر است که بجای کفی میتوان<br><br>کانتینر هم روی شاسی سوار کرد<br><br></font></font><br><font size="5"><font color="#CC0000"><font size="5"><font color="#CC0000"><b>قیمت کشنده مجزا از قیمت کفی میباشد</b><br><br><br></font></font>قیمت تمام شده کفی: با توجه به <br><br><br>قیمت لوازم و پلاستیک بکار رفته<br><br><br>حدود <u>150</u> الی <u>250</u> هزار تومان<br><br><br><font color="#000099" size="4">برای سفارش ساخت میتوانید با شماره 091481297</font><font color="#000099" size="4">95<br><br>تماس بگیرید<br><br><br><br><img src="http://carmodel.persiangig.com/image/kafi/www.apst.ir-علی شاه محمدی-ماکت کفی تریلر-Ali Shahmohammadi-car model-maket (12).jpg" alt="" height="337" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="450"><br><br><br><br>بقیه در ادامه مطلب<br><br><br></font></font></font></div><font size="5"> </font> text/html 2014-01-31T13:57:29+01:00 www.apst.ir A. Sh نمایشگاه ماشین های مدل (ماکت) کلوپ تبریز http://www.apst.ir/post/46 <div align="center"><img src="http://carmodel.persiangig.com/image/Maket-Club/web-shahrdari.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-12-02T21:21:29+01:00 www.apst.ir A. Sh Benz 280 SE http://www.apst.ir/post/44 <div align="center"><font color="#FF0000" face="B Titr" size="6"><b><font size="6"><font size="6"><font color="#3333FF"><br>تبدیل <font size="6">ماکت فرسوده بنز 280 SE به رنگ سفید</font></font><br><br>دقیقا کپی مدل رنگ شده خارجی<br><br>رنگ فابریک بنز <br><font size="6"><br>سایز 1:18</font><br></font></font></b></font></div><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><div align="center"><img src="http://carmodel.persiangig.com/image/Benz_280_SE/www.apst.ir-%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%AA%20%D8%A8%D9%86%D8%B2%20280-Ali%20Shahmohammadi-car%20model-maket%20%20%20(5).JPG" alt="" align="middle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><font size="5">بقیه عکسها در ادامه مطلب</font><br></div> text/html 2013-11-10T16:07:43+01:00 www.apst.ir A. Sh طرح عقاب روی اتاق اسکانیا R470 http://www.apst.ir/post/42 <div align="center"><a href="http://carmodel.persiangig.com/image/Scania r470/www.apst.ir-علی شاه محمدی-ماکت اسکانیا-Ali Shahmohammadi-car model-maket- SCANIA R470 .jpg" target="_blank" title=""><img src="http://carmodel.persiangig.com/image/Scania r470/www.apst.ir-علی شاه محمدی-ماکت اسکانیا-Ali Shahmohammadi-car model-maket- SCANIA R470 .jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="230" hspace="0" vspace="0" width="535"></a></div> text/html 2013-11-08T13:58:20+01:00 www.apst.ir A. Sh ماکت پیکان در رنگهای مختلف http://www.apst.ir/post/40 <p align="center"><b><font color="#0000FF" size="5" face="B Titr">ماکت پیکان در رنگ های مختلف</font></b></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><b><font color="#0000FF" size="5" face="B Titr">به سفارش یک دوست عزیز از اهواز</font></b></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"> <img src="http://carmodel.persiangig.com/image/Peykan2/www.apst.ir-%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-Ali%20Shahmohammadi-car%20model-maket%20%20(36).JPG" alt="" align="" border="0" vspace="0" width="536" height="402" hspace="0"></p> text/html 2013-10-21T17:48:12+01:00 www.apst.ir A. Sh بازدید رئیس فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسوای جمهوری اسلامی ایران http://www.apst.ir/post/39 <p align="center"><b><font color="#0000FF" face="B Titr" size="5">بازدید رئیس فدراسیون</font></b></p>&nbsp;<p align="center"><b><font color="#0000FF" face="B Titr" size="5"> اتومبیلرانی و موتورسوای جمهوری اسلامی ایران</font></b></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><b><font color="#0000FF" face="B Titr" size="5">&nbsp;<font size="5">جناب </font>آقای دکت<font size="5">ر </font>حمیدرضا مهرعلی</font></b></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><b><font color="#0000FF" face="B Titr" size="5"> از کلکسیون علی شاه محمدی در تبریز</font></b></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"> <img src="http://carmodel.persiangig.com/image/Mehrali/www.apst.ir-Ali%20Shahmohammadi-car%20model-maket%20-Mehrali%20(1).JPG" border="0" height="300" width="400"></p> <p align="center"><br></p><p align="right"><font color="#CC0000"><b><font size="3">بقیه در ادامه مطلب </font></b></font><br></p> text/html 2013-07-28T13:18:22+01:00 www.apst.ir A. Sh ماکت چیست؟ http://www.apst.ir/post/37 <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">ماکت چیست؟</span></strong></p><br><br><p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://carmodel.persiangig.com/image/Ali/2168112_130418155520_17April2013_103.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="288" hspace="0" vspace="0" width="433"><strong><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></strong></p><p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><strong><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">ماکت</span></strong><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">، یک مدل فیزیکی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">که به عنوان نماینده یا کپی یک شی بوده و می تواند بزرگتر یا کوچکتر از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">اندازه واقعی شی باشد، با این شرط که نسبت مقیاس آن به اندازه واقعی جسم در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">آن رعایت شده باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">اغلب،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><strong><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">ماکت</span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">ها به عنوان راهنما و مرجع جهت ساخت یک شی در اندازه واقعی مورد استفاده قرار می گیرند، به هر حال</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><strong><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">ماکت</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">ها برای دلایل زیادی جمع آوری یا ساخته می شوند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></p> <strong><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">ماکت</span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">نمونه کوچکی از چیزی است که قرار است ساخته شود و یا قبلا ساخته شده است</span><span dir="LTR"></span><br><br><br><font color="#FF0000" face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><b>بقیه در ادامه مطلب...</b></font><br> text/html 2013-06-17T11:20:19+01:00 www.apst.ir A. Sh تغییر رنگ ماکت شورلت از رنگ قرمز به قهوه ای شکلاتی- Chevrolet chevelle ss 1971 http://www.apst.ir/post/36 <p align="center"><font size="5">تغییر رنگ ماکت شورلت از رنگ قرمز به قهوه ای شکلاتی</font></p><div align="center">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div><p align="center"><font size="5">Chevrolet chevelle ss 1971</font></p><div align="center">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div><p align="center"><font size="5">امیدوارم خوب در اومده باشه</font></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font size="5"><br></font></p><div align="center">&nbsp;<img src="http://carmodel.persiangig.com/image/chevrolet chevelle ss 1971/Untitled-1.jpg" alt="" width="497" vspace="0" hspace="0" height="216" border="0" align="absmiddle"></div> text/html 2013-05-31T19:10:59+01:00 www.apst.ir A. Sh ماکت پیکان - قرمز2 http://www.apst.ir/post/34 <p align="center"><img src="http://carmodel.persiangig.com/image/Peykan/apst.ir-Ali%20Shahmohammadi-carmodel-%20peykan%20%2819%29.jpg" border="0" height="300" width="400"></p>